علائم آخرالزمان

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمودند:

"می آید بر مردم زمانی که شکم هایشان خدایانشان است یعنی شکم پرستند،

زن هایشان محل توجه و قبله ایشان است (در توجیه آن احتمالاتی است:یکی آن که همّشان مصروف شهوت رانی با زنانشان باشد،دوم آنکه طرف مشورتشان زن های ایشان باشد و بدون مشورت و امر و دستور زنانشان کاری نکنند و مطیع و منقاد ایشان باشند،سوم آنکه هر کجا می روند زن ها را پیش رویِ خود قرار دهند یعنی زن ها از جلو و مردها به دنبال سر ایشان باشند،چهارم آنکه برای پیشروی در کارهاشان و زمام کاری بدست گرفتن زن هاشان را واسطۀ بین خود و طرف قرار دهند)، 

و دینارها یعنی طلا و نقره هاشان دینشان باشد یعنی برای تحصیل طلا و نقره از دین و احکام دین صرف نظر کنند و شرف خود را به متاع دنیوی که دارند بدانند نه به ایمان و علم و کمال و فضل و هنر،

شال پشمین اگر ملک پوشد پیش چشم جهانیان خواراست،جُل سرخی اگر خری پوشد السّلام السّلام در کار است،

باقی نمی ماند از ایمان مگر اسمی و نه از اسلام مگر رسمی و نه از قرآن مگر درسی یا کهنه شدنی،

مسجدهاشان آباد باشد ولی دل هاشان از هدایت خراب باشد،

دانشمندان و علماءشان بدترین خلق خدا باشند،

در روی زمین در این حال مبتلا می کند خدا ایشان را به چهار خصلت ستمگری و جور سلطان و قحط و تنگ شدن زمان و ظلم اولیاء امور و حکّام جور.

پس اصحاب تعجب کردند و عرض کردند یا رسول الله آیا می پرستند بُت ها را؟ فرمودند:آری،هر درهمی در نزد ایشان بُتی است".

(نوائب الدهور فی علائم الظهور،ج1،ص207)


/ 0 نظر / 31 بازدید