علائم آخرالزمان

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمودند:

می آید بر مردم زمانی که مخیر می شود مرد در میان اظهار عجز و ناتوانی کردن یا مرتکب فجور و کارهای زشت شدن.پس کسی که درک کند آن زمان را باید اختیار کند ناتوانی را بر مرتکب فجور شدن.

از آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمودند:

می آید بر مردم زمانی که کشته می شوند در آن زمان علماء همچنانکه کشته می شوند دزدها،پس ای کاش علماء در آن زمان خود را به تحامق و نادانی می زدند.

(نوائب الدهور فی علائم الظهور،ج1،ص259)

/ 0 نظر / 25 بازدید