علائم آخرالزمان

به درستی که جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) پس گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون.پس پیغمبر اکرم(ص) متابعت او را کرد در گفتن این آیه و فرمود:این استرجاع برای چیست؟پس عرض کرد:به درستی که امت تو زود باشد که امتحان کرده می شوند بعد از تو به زمان کمی از روزگار تو که زیاد نیست.پس گفتم فتنه و امتحان کافر شدن یا گمراه شدن؟گفت:به همه این ها می باشد پس گفتم و از کجا و حال آنکه جز این نیست که در میان ایشانست کتاب خدای تعالی،پس عرض کرد:به کتاب خدای تعالی آزموده می شوند و این از جانب اُمراء و قرّاء ایشان خواهد شد. امراء منع می کنند حقوق ایشان را پس به واسطۀ منع حقوقشان از ایشان ظلم کرده می شوند و حقوقشان را نمی دهند پس مقاتله می کنند با هم و آزمایش و امتحان کرده می شوند و امراء قرآن را تابع هواها و خواهش های نفسانی خود قرار می دهند پس می کشانند قرّاء را در گمراهی پس کوتاهی نمی کنند.پس گفتم ای جبرئیل پس چگونه سالم می مانند کسانی که سالم می مانند؟گفت به گرفتن جلو نفس خود و دست برداشتن از حق خود و صبر کردن. اگر حقوقشان را به ایشان دادند بگیرند و اگر منعشان کردند ترک کنند.

(نوائب الدهور فی علائم الظهور،ج1،ص167)

/ 0 نظر / 78 بازدید