وظیفه مردم در مقابل اهل بیت(ع)

امیرالمومنین حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند:

" بدانید که من و نیکان خانواده ام و پاکان اصل و نسبم در کوچکی بردبارترین مردم و در بزرگسالی عالمترین آنان هستیم.پرچم حق و هدایت با ماست، هر کس از آن پیشتر رود از دین خارج شده و به گمراهی و بدعت می افتد و کسی که آن را خوار کند خود را نابود می کند و هر که همراه آنان باشد به مقصد می رسد (در روایت دیگر: پیشرفت می کند).ما اهل بیت از علم خدا آموختیم،و حکم راستین خدا را قبول کردیم،و از قول راستگو شنیده ایم.اگر از ما پیروی نمایید با روشنگری های ما هدایت می شوید و اگر از ما روبگردانید خداوند شما را یا به دست ما و یا آنچنانکه بخواهد عذاب می کند.ما افق اسلامیم،کندرو خود را به ما رساند و توبه کننده به سوی ما باز می گردد.به خدا قسم اگر عجله نمی کردید و حق به تأخیر نمی افتاد به شما می گفتم که در جوانان عرب و بزرگانشان چه رخ می دهد.ولی قبل از ظهور حق از اهل بیت محمد درباره علوم سئوال نکنید.هنگام تنگدستی از آنان طلب مال نکنید تا نسبت بخل به آنان دهید زیرا بخل در آنان وجود ندارد.مانند گلیم ملازم خانه ها باشید و عجول و فاش کننده اسرار نباشید.از اهل حق باشید تا به وسیله آن همه چیز را تشخیص دهید و به وسیله آن یکدیگر را بشناسید".

(اسرار آل محمد(ع)،ص314)

/ 0 نظر / 31 بازدید